استخدام در شرکت دارویی

استخدام بازاریاب دارویی در غرب تهران

شرکت: شرکت داروگستر باریج اسانس / ارسال رزومه

دوره آموزشی بازاریاب دارویی

 

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت دارویی تهران

شرکت: فرما طب / ارسال رزومه

دوره آموزشی بازاریابی دارویی

 

استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی شیراز

شرکت: کیمیا آرا / ارسال رزومه

دوره آموزشی نماینده علمی شرکت دارویی

 

استخدام نماینده علمی در شرکت دارویی در مشهد

شرکت: توسعه طب آدریان سلامت / ارسال رزومه

دوره آموزشی نماینده علمی شرکت دارویی

 

استخدام مدرپ دارویی در شیراز

شرکت: توسعه طب آدریان سلامت / ارسال رزومه

دوره آموزشی مدرپ دارویی موفق

 

استخدام نماینده علمی شرکت دارویی تهران

شرکت: توسعه طب آدریان سلامت / ارسال رزومه

دوره آموزشی کاربردی نماینده علمی در داروسازی