در این کتاب 10 راهکار برای فروش موفق در صنعت سلامت ذکر شده است.
در این کتاب با 7 قدم مهارت های فروش در صنعت سلامت آشنا می شوید.
_

از چه راههایی می توانم کتاب های “مهارتهای فروش در صنعت سلامت” و “فروش موفق در صنعت سلامت” را دریافت کنم؟

_
1

فروشگاه شماره 1

فروشگاه انتشارات بازاریابی: تهران-خیابان انقلاب-خیابان 12 فروردین-پاساژ کتاب فروردین- طبقه همکف
2

فروشگاه شماره 2

فروشگاه انتشارات بازاریابی: خیابان  آزادی، جنب مترو شادمان، کوچه شاهین، پلاک 6، طبقه سوم
3

نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه کتاب تهران،

سالن شبستان، راهروی شماره 1، غرفه 43، انتشارات بازاریابی

4

به صورت مجازی