اگر پلن نداشته باشید، ویزیتی در کار نخواهد بود.

چرا باید ویزیت‌هایمان را برنامه‌ریزی کنیم؟

اولویت اول ما برای برنامه‌ریزی هر ویزیت، شخصی‌سازی آن ویزیت برای هر پزشک و یا هر یک از افراد کادر درمان است. اگر ما با یک رویکرد ثابت به سراغ تمام مشتریان بالقوه برویم،اتفا

قی که می‌افتد این است که احتمالاً نه‌تنها فروش خوبی نخواهیم داشت بلکه تعداد زیادی از مشتریان را نیز از دست خواهیم داد. علاوه‌برآن، برنامه‌ریزی هر ویزیت به ما کمک می‌کند که نکات اصلی را بررسی کرده و خود را برای سؤالات احتمالی آماده کنیم و بنابراین روند ویزیت را تسریع کرده و کیفیت هر ویزیت را بالا ببریم.

برای برنامه‌ریزی هر ویزیت به چه فاکتورهایی نیاز داریم؟

اهداف از پیش تعیین‌شده به ما کمک زیادی در برنامه‌ریزی ویزیت ونیز تهیه منابع موردنیاز می‌کند. ما می‌توانیم نحوه شروع صحبت را در برنامه‌ریزی خود بگنجانیم. می‌توانیم سؤالاتی که قرار است از پزشک بپرسیم و یا سؤالاتی که قرار است از ما بپرسد را از پیش حدس زده و پاسخ‌های مناسب را تهیه کنیم. می‌توانیم ویژگی‌هایی محصولی که قرار است در مورد آن‌ها صحبت کنیم را مجدداً مرور کرده و منافعی که از آن‌ها برای بیماران ایجاد می‌شود را با دقت بررسی کنیم. می‌توانیم فرضیاتی در مورد شکایات و اعتراضات پزشک ساخته و پاسخ مناسب برای آن‌ها را از پیش تهیه کنیم و درنهایت نحوه نهایی کردن فرایند فروش را از قبل برنامه‌ریزی کنیم.

از لیست پایین می‌توانیم به‌عنوان یادآوری برای منظم کردن افکارمان و کمک در گفتگو با پزشک استفاده کنیم