آیا می خواهید برگه تقلب روند ویزیت را دانلود کنید؟

اگر اینجا هستید، احتمالاً هدفتان همین است.

برگه تقلب روند ویزیت

اگر به عنوان نماینده علمی در یک شرکت استخدام شده و قرار است به زودی آغاز به کار کنید، داشتن این برگه تقلب برای بررسی روند ویزیتتان می تواند بسیار کمک کننده باشد. بررسی و  عمل به  این فرایند به شما کمک می‌کند که علاوه بر آنکه دیسیپلین و نظم فکری خود را رعایت می کنید، در این حالت چک لیستی برای انجام فرآیند ویزیت  داشته باشید. این شکل به شما کمک می‌کند که تمام قدم ها در ذهن شما منظم شده و با پایان گرفتن یک فرایند بلافاصله بتوانید فرایند بعدی را در ذهن خود یادآوری کرده و اجرا کنید. مطمئن هستم رعایت این چک لیست به شما کمک خواهد کرد که هر چه سریعتر به سمت اهداف تعیین شده پیش روید:

  1. بررسی ظاهر خود، پوشش و  بوی خودتان. بررسی دقیق محل کارت ویزیت. ابزارهای کمک به بصری که قرار است به پزشک ارائه دهید و لبخند فراموش نشود.
  2. بررسی مجدد آبجکت ها در ذهن و هدف نهایی در یک جمله. از این ویزیت چه می خواهید؟ واژه SMART فراموش نشود.
  3. آنچه قرار است در ابتدای صحبت با پزشک بگویید. از چه رویکردی استفاده خواهید کرد؟
  4. چه سوالاتی از پزشک خواهید پرسید؟ سوالات بسته؟ سوالات باز؟ سوالات مفید یا جراحی؟
  5. ویژگیهای محصول خود را مجدد در ذهن خود مرور کرده و؛
  6. مزایای آن را برای خود بازگو کنید.
  7. ارزش  ایجاد شده برای پزشک را در ذهنتان مرور کنید. آیا در ازای زمان پزشک، ارزش کافی به او ارائه می دهید؟
  8. راههایی که برای مدیریت اعتراضات پزشک به ذهنتان خطور می کند را مجدداً بررسی کرده و پاسخ های تان را به خود یادآوری کنید.
  9. فراموش نکنیم هیچ ویزیتی بدون نهایی کردن فروش و گرفتن تعهد از پزشک به اتمام نمی رسد.
  10. به یاد داشته باشیم پیگیری، پیگیری و پیگیری!

حال وقت آن است با اعتماد به نفس کامل در بزنید و وارد اتاق پزشک شوید.

لبخند فراموش نشود.