مشاوره بازاریابی و فروش

اطلاعات بیشتر

آموزش برندسازی شخصی

اطلاعات بیشتر

انتقال تجربیات

اطلاعات بیشتر

دوره های آموزشی

اطلاعات بیشتر
  • برنامه بازاریابی
  • مشاوره بازاریابی و فروش
  • پرسونال برندینگ
  • آمیخته بازاریابی منسجم
  • کمک به استخدام مدرپ
  • کمک به پزشکان
  • دوره های آموزشی
  • تدوین برنامه بازاریابی
  • استخدام نماینده و سرپرست
  • تحلیل SWOC

بازاریابی دارو و تجهیزات پزشکی | برندسازی برای پزشکان و پرستاران

  محبوبه رمضانیان با بیش از 15 سال تجربه در بازار سلامت

99+برنامه آموزشی
15+سال تجربه
50+نماینده علمی موفق